25 januari 2014-Oproep NVK verruiming regels wetenschappelijk onderzoek voor kinderen

25 januari 2014
De NVK stuurt vandaag samen met vele (patiënt-) organisaties, kinderartsen en onderzoekers een open brief naar de Tweede Kamer met de dringende oproep te kiezen voor een wezenlijke verruiming  van de regels voor wetenschappelijk onderzoek voor kinderen.
In de week van 3 feburari vindt in de Tweede Kamer een plenair debat over het wetsvoorstel over dit onderwerp plaats.
Onderzoek bij kinderen is in Nederland nu alleen bij hoge uitzondering en onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Hierdoor voldoen medicijnen die kinderen krijgen voorgeschreven vaak niet aan de eisen van bewezen effectiviteit en veiligheid die we vanzelfsprekend vinden voor volwassenen.
Ook kiezen farmaceutische bedrijven vanwege de strenge regelgeving in Nederland vaker voor andere landen voor het uitvoeren van de voor patiënten zo belangrijke klinische studies van nieuwe medicijnen. Hierdoor wordt ouders en kinderen met een ernstige ziekte de kans ontnomen om zelf de afweging te maken of ze willen deelnemen aan een nieuwe studie.